Home Nieuws

AANBESTEDINGEN PK VELDRIJDEN 2021-2022

PK VELDRIJDEN 2021-2022

AANBESTEDINGEN - MAANDAG 7 JUNI 2021


Aan alle clubs uit de provincie Antwerpen


De organisaties van de PROVINCIALE VELDRITKAMPIOENSCHAPPEN 2021–2022 zullen toegewezen worden bij wijze van aanbesteding.

Deze aanbestedingen zullen plaatsvinden in Evenementenhal De Populier, Populierenhoeve, 22 - 2240 Zandhoven op MAANDAG 7 JUNI 2021 om 19:30u voor alle veldritcategorieën (uitgezonderd de U15-aspiranten).

Het lastenboek alsmede het VERPLICHT inschrijvingsformulier kan bekomen worden door op onderstaande button te klikken en het is ook terug te vinden op de provinciale website : www.cyclingvlaanderenantwerpen.be

Per post aanvragen: Gabriël Termont, Tielendorp 34/1 2460 Tielen GSM: 0495/37.45.76 - (gabriel.termont@gmail.com)

Coronacrisis

De aanbestedingen moeten, op straffe van nietigheid, geschreven worden op bijgaand formulier en vergezeld te zijn van een ondertekend exemplaar van onderhavig lastenkohier. Beide stukken dienen de handtekening te dragen van voorzitter en secretaris van de club, voorafgegaan door de eigenhandig geschreven woorden: “GELEZEN en GOEDGEKEURD.”

Gezien de coronacrisis dienen deze documenten 8 dagen (31 mei 2021) voor aanvang van de vergadering van de toewijzing opgestuurd worden naar Dhr. Jan Vandael, voorzitter Cycling Vlaanderen afdeling Antwerpen, Europalaan 71 – 2470 Retie, per post of per mail (jan.vandael@scarlet.be).

Als er geen mogelijkheid bestaat door covid-19 om fysiek te vergaderen, zullen de omslagen geopend worden door voorzitter en secretaris van Cycling Vlaanderen Antwerpen op 1 juni 2021. Mochten er biedingen zijn ontvangen voor eenzelfde categorie, dan zullen deze organisatoren de mogelijkheid krijgen bij te bieden op de vergadering van 7 juni 2021, welke dan via “online videovergadering” zal doorgaan en waarop ze worden uitgenodigd (art.10bis van het lastenboek).

OPGELET: Enkel en alleen clubs aangesloten bij CV en die een schriftelijke bieding insturen of afgeven voor de aanvang van de vergadering van toewijzing kunnen nog een hoger bod uitbrengen.